top of page

רישום למקומיים

דמי רישום כוללים:

  • השתתפות בהרצאות

  • הפסקות קפה וארוחת צהרים בימים אליהם נרשמים

  • מיני תכנית מודפסת

תשלום

תשלום דמי הרישום יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד וחייב להיעשות במלואו.

מדיניות ביטול

מדיניות הביטול תיעשה לפי התנאים הבאים:

למבטלים עד לתאריך 01.09.2023 ינתן החזר מלא למעט 50 ש"ח דמי טיפול.

למבטלים עד לתאריך  15.09.2023 ינתן החזר של 50%.

ביטול לאחר ה-01.10.2023, 2023 - אין החזר

בכל שאלה בתחום הרישום ניתן לפנות למזכירות הכנס במייל: ame.reg@target-conferences.com

bottom of page